Aktuality

Valná hromada společnosti F&S Invest a.s.

Serdar Altinbas

Alkent 2000, Çamlica Sitesi, Hurma Sokak, No 4, 231/30, Hadimköy/Istanbul

Turecká republika

Figen Aslan Tandogan

Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

společnosti

F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)

Vážení akcionáři,

v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti svolávám mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18. prosince 2015 v 15:00 na adrese Istanbul, Alkent 2000 Camlica Sitesi, Hurma Sokak, No 4, 231/30, Turecká republika.

Pořad jednání valné hromady:

1)      Zahájení valné hromady

2)      Volba orgánů valné hromady

3)      Volba členů dozorčí rady – navrženi:

-          Ahmet Deniz Baytin, nar. 26. září 1948, bytem: Istanbul, Tesvikiye, Sisli, Av. Süreyya Sk No. 3/14, Turecká republika,

-          Ali Lütfi Öncel, nar. 23. srpna 1945, bytem: Istanbul, Kosuyolu, Uskudar, Validebag Sit., Turecká republika,

-          Ragip Türkmen, nar. 2. října 1951, bytem: Yasemin Cd. 10/5, Muratpaşa, Antalya, Turecká republika.

Odůvodnění: Funkční období dozorčí rady vypršelo, je tak nutné zvolit novou dozorčí radu.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada je zvolena ve složení Ahmet Deniz Baytin, Ali Lütfi Öncel a Ragip Türkmen.

4)      Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, tj. pana Ahmeta Denize Baytina, Ali Lütfiho Öncela a Ragipa Türkmena.

5)      Závěr

Příloha – návrh smlouvy o výkonu funkce

 

 

V Praze / In Prague, 2. listopadu 2015 / November 2, 2015                   ………………………………………………

Mustafa Türkmen, předseda představenstva /chairman of the board of directors

Potvrzení o osobním převzetí / Confirmation on personal delivery:

1. Figen Aslan Tandogan:           ………………………………………………………………….

2. Serdar Altinbas:                        ………………………………………………………………….

« Zpět
created by CTECH 2011
F&S Invest a.s., Loretánské náměstí 109/3, 118 00 Praha, Tel.: +420 220 570 420, www.fsinvest.cz, Email: info@fsinvest.cz