Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti

17. 01. 2022 kategorie: valná hromada

Serdar Altinbas

Alkent 2000, Çamlica Sitesi, Hurma Sokak, No 4, 231/30, Hadimköy/Istanbul

Turecká republika

 

Figen Aslan Tandogan

Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika

 

 

Pozvánka na náhradní valnou hromadu

společnosti

 

F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)

 

 

Vážení akcionáři,

v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti svolávám náhradní valnou hromadu, která se uskuteční dne 9. února 2022 v 10:00 na adrese sídla společnosti se shodným pořadem jednání jako měla řádná valná hromada svolaná na den 10. ledna 2022 v 10:00, která se neuskutečnila z důvodu neúčasti obou akcionářů.

 

Pořad jednání náhradní valné hromady:

 

1) Zahájení valné hromady

2) Volba orgánů valné hromady

3) Volba členů představenstva – navrženi:

  • Mustafa Türkmen, nar. 6. ledna 1945, bytem Karla IV. 402, 252 19 Drahelčice,
  • Ali Altinbas, nar. 1. března 1956, bytem: Alkent 2000 Mah., Gardenya Sok. 11/7, Büyükçekmece / Istanbul, Turecká republika,
  • Serdar Altinbas, nar. 4. června 1985, bytem Alkent 2000, Çamlica Sitesi, Hurma Sokak, No 4, 231/30, Hadimköy/Istanbul, Turecká republika,

 

Odůvodnění: Dne 19. ledna 2022 uplyne funkční období představenstva, je tak nutné zvolit nové představenstvo.

 

Návrh usnesení:
Představenstvo je zvoleno ve složení Mustafa Türkmen, Ali Altinbas, Serdar Altinbas.
 

4) Závěr