Pozvánka na valnou hromadu

06. 09. 2020 kategorie: valná hromada

Serdar Altinbas

Alkent 2000, Çamlica Sitesi, Hurma Sokak, No 4, 231/30, Hadimköy/Istanbul

Turecká republika

 

Figen Aslan Tandogan

Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika

 

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti

 

F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)

 

 

 

 

Vážení akcionáři,

 

v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 9. listopadu 2020 v 9:00 na adrese Alkent 2000 Mahallesi, Gül 1 Sokak No: 6, Büyükçekmece/Istanbul, Turecká republika.

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Volba členů dozorčí rady – navrženi:
 • Ahmet Deniz Baytin, nar. 26. září 1948, bytem: Istanbul, Tesvikiye, Sisli, Av. Süreyya Sk No. 3/14, Turecká republika,

Ali Lütfi Öncel, nar. 23. srpna 1945, bytem: Istanbul, Kosuyolu, Uskudar, 

 • Kalfa Cesme Sok Validebag Sitesi No 7/5, Turecká republika,
 • Ragip Türkmen, nar. 2. října 1951, bytem: Yasemin Cd. 10/5, Muratpaşa, Antalya, Turecká republika.

Odůvodnění: Dne 12. října 2020 uplyne funkční období dozorčí rady, je tak nutné zvolit novou dozorčí radu.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada je zvolena ve složení Ahmet Deniz Baytin, Ali Lütfi Öncel a Ragip Türkmen.

 1. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, tj. pana Ahmeta Denize Baytina, Ali Lütfiho Öncela a Ragipa Türkmena. Všichni členové dozorčí rady mají smlouvu o výkonu funkce totožného znění. Návrh smlouvy o výkonu funkce je zaslán akcionářům poštou společně s pozvánkou.

 1. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení a zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
 2. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2019, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

Výsledek hospodaření za rok 2019:

Společnost dosáhla v roce 2019 záporného hospodářského výsledku, a to 705.439,71 Kč.

Řádná účetní závěrka za rok 2019 a zpráva o vztazích za rok 2019 jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti až do konání valné hromady. Účetní závěrka je současně zaslána akcionářům poštou společně s touto pozvánkou.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad ) Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2019, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou.

Zdůvodnění:

Povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu valnou hromadu vyplývá z platných právních předpisů.

Ad 7) Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a převod ztráty na účet ztrát minulých let.

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku či úhradě ztrát vyplývá z platných právních předpisů.

 1. Závěr

Přílohy:

 • Návrh smlouvy o výkonu funkce
 • Účetní závěrka za rok 2019